SMÅ RUMPETROLL

Små rumpetroll, små rumpetroll er morsomme å se
små rumpetroll, små rumpetroll er morsomme å se

Små froskene, små froskene de hopper fort av sted
små froskene, små froskene de hopper fort av sted

Men øre, men øre får ingen frosker ha
men øre, men øre får ingen frosker ha
Å rumpene, å rumpene, dem vokser de i fra.
Å rumpene, å rumpene, dem vokser de i fra

Ko-ak-ak-ak,ko-ak-ak-ak
ko-ak-ak-ak-ak-kaa
ko-ak-ak-ak-ko-ak-ak-ak
ko-ak-ak-ak-ak-kaa

You may also like...