SE, NÅ SNØR DET!

Se, nå snør det, ja, det gjør det
Tett i tett i tett.
Snø i munn og nese,
snø i hele fjeset.
Se, nå snør det, ja, det gjør det
Tett i tett i tett.

You may also like...