ER DU VELDIG GLAD OG VET DET

Er du veldig glad og vet det, ja så klapp (klapp klapp)
Er du veldig glad og vet det, ja så klapp (klapp klapp)
Er du veldig glad og vet det, så la alle mennesker se det.
Er du veldig glad og vet det, ja så klapp (klapp klapp)

… TRAMP
… HOPP
… PROMP
… VINK

You may also like...