BLINKE, BLINKE, STJERNE LILL

Blinke, blinke, stjerne lill,
undres hvor du holder til.
Høyt der oppe i det blå,
skinner du for alle små.

Blinke, blinke, stjerne lill,
undres hvor du holder til.

You may also like...