NAPOLEON MED SIN HÆR

Napoleon med sin hær over kjøkkenbenken dro
Den ene datt i vasken, den andre datt i do
Den tredje datt i renna og slo ut alle tenna
Napoleon med sin hær over kjøkkenbenken dro.

You may also like...