HVEM ER BORTE?

Hvem er borte, hvem er borte,
hvem er borte for oss?
Hvem er borte, hvem er borte,
hvem er borte for oss?

You may also like...