HURRA FOR DEG!

Hurra for deg som fyller ditt år!
Ja, deg vil vi gratulere.
Alle i ring omkring deg vi står,
og se nå vil vi marsjere,
bukke, nikke, neie, snu oss omkring,
danse så for deg med hopp og sprett og spring,
ønske deg av hjertet alle gode ting
og si meg så, hva vil du mere?
GRATULERE!

You may also like...