HIMPEL OG PIMPEL

Himpel og Pimpel, de satt på et berg
Den ene var en spillemann,
den andre var en dverg.
De satt der på hver si tue
og vifta med hver sin lue
De satt der noen timer- jeg tror det var fem:
EN – TO – TRE – FIRE – FEM
Så smatt de inn i berget igjen!
Men hvis vi er ganske stille, så kanskje vi hører dem spille…

You may also like...