BJELLEKLANG

Bjelleklang, bjelleklang
Over skog og hei.
Hør på bjellens muntre klang
Når Blakken drar i vei.

Følg oss ut, følg oss ut
Over mo og myr
Der hvor veien slynger seg
I skogens eventyr.

Kom nå og bli med til stallen skal du se
At Blakken blir så glad når vi skal dra av sted
Så tar vi vognen frem og legger selen på
Og Blakken vrinsker glad mot deg
Hu-Hei, hvor det skal gå!

Bjelleklang, bjelleklang
over skog og hei.
Hør på bjellens muntre klang
når Blakken drar i vei.

Følg oss ut, følg oss ut
Over mo og myr
Der hvor veien slynger seg
I skogens eventyr.

Det klinger over veien
En munter melodi
Som fuglene i heien
Så lystig stemmer i.

Bjelleklang, bjelleklang
Over skog og hei.
Hør på bjellens muntre klang
Når Blakken drar i vei

You may also like...